Četvrtak, 15. ožujka 2018.

09.30 – 10.20 Registracija sudionika
10.30 – 11.00 Svečano otvaranje
Pozdravi:

prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru
i predsjedatelj Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine

prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
i predsjedatelj Rektorskog zbora Republike Hrvatske

Glazbeni dio programa – Kvartet Simfonijskog orkestra iz Mostara:
Ludwig van Beethoven – Oda radosti

akademik Dragan Čović, predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Glazbeni dio programa – Kvartet Simfonijskog orkestra iz Mostara
i Nikolina Zovko: Wolfgang Amadeus Mozart – Vi koji znate što je ljubav, Figarov pir

Voditeljica programa: Sanja Pehar

11.00 – 11.30    Uvodno predavanje
prof. dr. sc. Branko Katalinić, Tehničko sveučilište u Beču
11.30 – 12.00 Stanka za kavu
Izjave za medije
12.00 I. PANEL – Pojavni oblici neravnopravnosti Hrvata BiH u odnosu na druga dva konstitutivna naroda
12.00 – 13.15 Sesija I: Koncept jednakosti i nejednakosti u višenacionalnim državama s naglaskom na BiH. Kako do institucionalne
kohabitacije prava pojedinaca i grupa
Panelisti:

prof. dr. sc. Ugo Vlaisavljević
prof. dr. sc. Mile Lasić 
prof. dr. sc. Zvonko Miljko

Sesijom predsjedava dr. sc. Dejan Vanjek

 13.15 – 14.30 Sesija II: Izmjene Daytonskog mirovnog sporazuma / Ustava i njihove posljedice po (ne)jednakopravnost
Panelisti:

Borjana Krišto
akademik Frano Ljubić
Bariša Čolak
prof. dr. sc. Božo Ljubić

Sesijom predsjedava Milan Sitarski

 14.30 – 16.00 Stanka za ručak
 16.00 – 17.25 Sesija III: Ustavna (a)simetrija i (ne)jednakost u BiH: Konstitutivnost kao ustavni temelj ravnopravnosti
i kako je institucionalizirati?
Panelisti:

akademik Božo Žepić
dr. sc. Mato Arlović
Ivan Vukoja

Sesijom predsjedava mr. sc. Josip Brkić

17.30 – 19.00 Slobodne aktivnosti
Izjave za medije
19.00 Svečana večera
Humanitarna večera s aukcijom slika

 

Petak, 16. ožujka 2018.

09.30 II. PANEL – Prijedlozi praktičnih rješenja za ostvarivanje jednakopravnosti Hrvata BiH sukladno
europskim vrijednostima, pozitivnim primjerima i praksama
09.30 – 10.45 Sesija I: Kako do pravične razdiobe javnih resursa u asimetričnom federalnom okruženju?
Panelisti:

dr. sc. Dražen Barbarić
doc. dr. sc. Ilija Musa
mr. sc. Ivan Ćubela
Zoran Zeljko

Sesijom predsjedava prof. dr. sc. Sanja Vlaisavljević

10.45 – 12.00 Sesija II: Jednakost kroz zastupanje i predstavljanje (ne)jednakih grupa:
Pravičan izborni zakon kao pretpostavka jednakopravnosti i integracije BiH
Panelisti:

Željana Zovko
Josip Merdžo
Milan Sitarski

Sesijom predsjedava Zoran Krešić

12.00 – 12.15 Stanka za kavu
12.15 – 13.30 Sesija III: Perspektive razvoja konstitucionalizma u Bosni i Hercegovini sukladno bh. ustavnoj
tradiciji i europskom demokratsko-pravnom naslijeđu
Panelisti:

prof. dr. sc. Jure Zovko
Tonino Picula
prof. dr. sc. Saša Mrduljaš

Sesijom predsjedava Lidija Topić

13.30 – 14.00 Rasprava
14.00 – 14.30 Zaključci i zatvaranje simpozija
14.30 Ručak