Temelj europske BiH – institucionalna i ustavna jednakopravnost Hrvata

sanja-bazinaZnanstveno stručni skup s međunarodnim djelovanjem pod nazivom “Hrvati BiH – nositelji europskih vrijednosti? održat će se održat će se u organizaciji Ureda hrvatskoga člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića ovoga tjedna (16. i 17. ožujka) u Neumu. O ovom znanstvenom skupu, panelima koji će biti na njemu, napretku BiH na europskom putu… razgovarali smo s dr. sc. Sanjom Bazina Crnokić, savjetnicom hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Koliki je interes izvan BiH, posebno u Hrvatskoj, za ovaj znanstveno – stručni skup?

Kada se rodila sama ideja za organizaciju skupa, znali smo da će tematika biti zanimljiva širem auditoriju, ali nismo ni pretpostavili koliki će odaziv biti. Nakon objavljenog poziva za dostavu radova, uvidjeli smo kako se zadatom tematikom, temom hrvatskog naroda BiH kao nositelja europskih vrijednosti, želi baviti doista široka znanstvena i stručna zajednica, u BiH, ali i izvan naših granica. Zbog velike brojnosti, samo manji dio radova će biti predstavljen na samom Skupu u Neumu, ali će svoje doista zasluženo mjesto naći u već pripremljenom Zborniku skupa. Iznimno mi je drago da mogu reći kako je zanimanje za Skup iskazao veliki broj osoba iz inozemstva, ne samo iz susjedne nam Republike Hrvatske, nego i iz Italije, Francuske, Švicarske, Austrije te drugih europskih zemalja. Posebnu važnost našem Skupu dati će svakako sudjelovanje visokih dužnosnika iz Republike Hrvatske, ali i nekoliko zastupnika Europskog parlamenta.

Koji od tri panela je privukao najveću pozornost sudionika i na što se odnosi većina prijavljenih radova, te kakve konkretne rezultate može polučiti ovaj skup, posebno kada je u pitanju strategija hrvatskog naroda u BiH?

Znanstveno – stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Hrvati Bosne i Hercegovine – nositelji europskih vrijednosti?“ iznimna je prigoda za izučavanje privrženosti Hrvata, kao konstitutivnog naroda BiH temeljnijim europskim vrijednostima. Kroz tri tematski različita panela, otvara se značajan prostor za znanstveno i stručno promišljanje o povijesno-kulturološkom europskom identitetu hrvatskog naroda, ali i neupitnoj perspektivi naše zemlje u okviru europske obitelji. U ovom kontekstu jednaku pozornost su privukle teme o europskom putu kao okviru za demokratizaciju BiH te ustavnoj i institucionalnoj jednakopravnosti Hrvata kao temelja europske BiH. Vjerujem da će znanstvena i stručna zajednica upravo kroz ova dva panela aktualizirati i dati jasne smjernice za dostizanje potpune ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH, a što je zasigurno neupitni dio ostvarenja političkih kriterija neophodnih za napredak integracijskog procesa BiH.

Jedan od panela nazvan je “Europski put kao okvir za demokratizaciju BiH”. Što europski put donosi Hrvatima kao narodu?

Proces pristupanja Europskoj uniji jeste okvir za rješavanje brojnih izazova u BiH u cilju približavanja i preuzimanja temeljnih vrijednosti Europske unije, s krajnjim ciljem osiguranja jednakopravne i perspektivne budućnosti svih naroda i građana naše domovine, kao neodvojivog dijela europske obitelji. Današnja Europska unija temelji se na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava. Ovakav vrijednosni sustav razvijao se postupno, kroz nekoliko desetljeća, kroz brojne izmjene primarnog zakonodavstva Europske unije. Od prvotne ekonomske zajednice, Europske unija postala je nadnacionalna organizacija, s idejom zajedničke budućnosti i boljitkom života svih svojih građana. Navedene vrijednosti zajedničke su zemljama članicama, ali su i jasno definirani uvjet za primitak novih članica. Sasvim je jasno onda i da je nedostatak ravnopravnosti Hrvata kao jednog od konstitutivnih naroda ozbiljan izazov u učinkovitoj provedbi navedenih vrijednosti na kojima funkcionira Europska unija. N a potrebu žurnog rješavanja pitanja hrvatske jednakopravnosti u okviru integracijskog procesa, ukazuju i same institucije EU, prije svega Europski parlament kroz svoje rezolucije naglašavajući posebno principe federalizma i decentralizacije te legitimnog predstavljanja kao neodvojivi dio europskog izbornog naslijeđa te potrebu za medijskim pluralizmom i osiguranjem emitiranja programa na svim službenim jezicima BiH.

Je li Bosna i Hercegovina u proteklom razdoblju napravila značajnije iskorake na EU putu?

Sasvim je sigurno kako je predajom zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji napravljena značajna prekretnica u procesu Europske integracije BiH. Unatoč brojnim izazovima kojima smo svjedočili u to vrijeme, ovim činom potvrdili smo svoju europsku opredijeljenost, ali i iskazali spremnost da se suočimo s brojim izazovima koji nas čekaju na europskom putu. Uspostavili smo dugo dogovarani sustav koordinacije poslova europskih integracija, koji adekvatno uključuju sve razine vlasti sukladno njihovim ustavnim nadležnostima i omogućuje BiH da govori jednim glasom s Europskom unijom. Od iznimnog značaja za dosadašnja i buduća dostignućima, svakako je i potpora visokih dužnosnika Europske unije, posebno visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, gđe Federice Mogherini te povjerenika za proširenje g. Johanesa Hahna, s kojima Ured hrvatskog člana Predsjedništva BiH ima čestu i konstruktivnu komunikaciju. Svaki posjet spomenutih dužnosnika BiH te brojni susreti hrvatskog člana Predsjedništva Dragana Čovića u Bruxellesu, koji će se ponovno posebno intenzivirati za vrijeme predsjedanja Predsjedništvom BiH, donosi uvijek snažne poruke i nova ohrabrenja za integracijski put BiH.

Koji su sljedeći najvažniji koraci na europskom putu BiH?

Master plan procesa integriranja BiH u Europsku uniju, koji je usvojilo i nekoliko puta revidiralo Predsjedništvo BiH utvrđuje jasne smjernice i vremenske rokove u cilju što bržeg napretka BiH. Vjerujem kako ćemo kroz pravovremeno dostavljanje odgovora na Upitnik Europske komisije, pokazati i administrativnu spremnost za provođenje reformi, unatoč popriličnoj kompleksnosti unutarnjeg uređenja BiH. Sljedeći najznačajniji korak svakako je dobivanje statusa kandidata do kraja 2017. godine koji bi bio sigurna potvrda napretka naše zemlje na europskom putu, ali i potrebna motivacija za daljnje savladavanje izazova, koji nas tek čekaju u procesu pregovora s Europskom unijom. Od iznimnog značaja u ovom smislu je i razmjena najboljih praksi i znanja sa zemljama u regiji, posebno misleći na Republiku Hrvatsku, koja je uspješno provela cjeloviti proces integracije u Europsku uniju te tako stekla iznimna iskustva u svim područjima ovog zahtjevnog procesa. Upravo će ovaj znanstveno-stručni skup pružiti odličnu priliku za izlaganja brojnih visokih dužnosnika i eminentnih znanstvenika iz Republike Hrvatske o ovoj temi.

Koliko je značajna uloga znanosti, posebno mladih znanstvenika u procesu europske integracije jedne zemlje?

Upravo razvitak znanja i sposobnosti kroz znanstveni i stručni rad imaju izniman značaj u integracijskom procesu. Posebno važnim smatram ulogu mladih, jer se upravo radi o izgradnji bolje budućnosti nadolazećih generacija. Stoga je obveza svih nas posebnu pozornost posvetiti području obrazovanja, kako bismo izgradili generacije, koje će biti uspješni nositelji svih pozitivnih promjena koje čekaju bh. društvo na europskom putu. U tom smislu od iznimne je važnosti suradnja Sveučilišta iz BiH sa srodnim institucijama u zemljama članicama Europske unije, za što su danas u okviru različitih programa otvorene brojne mogućnosti. Na ovaj način obrazovni sustav BiH se dalje razvija i unaprjeđuje svoje kompetencije i u mogućnosti je preuzimati najbolje europske prakse u ovom temeljnom području svake zajednice.

 

Valentina Rupčić / Večernji list